Editor in Chief
Kamil Maciąg

Editor
Monika Maciąg

Composition and breaking
Monika Maciąg

Design
Monika Maciąg

Publisher
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
www.fundacja-tygiel.pl
kontakt@fundacja-tygiel.pl
510 897 570 – Kamil Maciąg